Obec

Obec s 516 obyvateľmi leží 25 km východne od Šiah v Ipeľskej kotline. Dolinka si dodnes zachovala poľnohospodársky charakter, ale snaží sa zapojiť do siete vidieckeho turizmu a tak nájsť novú cestu prosperity. Tunajšie významné včelárske tradície, v budúcnosti každoročne usporiadaný Medový festival a zachované ľudové domy dávajú k tomu dobré predpoklady.

Všeobecné informácie

 • Nezastavaná plocha: 730
 • Interná nezastavaná plocha (ha): 45.943
 • Vonkajšia nezastavaná plocha (ha): 683.857
 • Rodinné domy a domácnosti Rodinné domy: 187
 • Činžiak: 1
 • Domácnosti: 188

Etnické rozdelenie populácie

 • Slováci: 14
 • Maďari 496
 • Iné: 3

Prehľad využitia plochy

Tipy Spôsob používania pôdy Veľkosť (ha)
Poľnohospodárska pôda orná pôda 566.277
Poľnohospodárska pôda záhrada 12.505
Poľnohospodárska pôda trvale trávne porasty 28.732
Poľnohospodárska pôda vinohrad 7.088
Les les 58.683
Iné vodné plochy 9.092

Rozdelenie podľa pohlavia

 • muž: 240
 • žena: 276
 • dieťa: ?

Rozdelenie podľa veku

 • Do 14: 100
 • Muži 15-9 é.: 154
 • Ženy 15-54 é.: 142

Ľudí v produktívnom veku

 • Pred produktívny vek: 15,1%
 • Produktívny vek: 61,02%
 • Po produktívny vek: 23,88%

Demografické údaje

 • Narodený: 0
 • Zomrelí: 5
 • Prisťahovaní 0
 • Odsťahovaní: 0

Technické vybavenie obce

 • obchod;
 • hostinec;
 • knižnica;
 • futbalové ihrisko;
 • plynovod;
 • vodovod;
 • škola;
 • škôlka.