Posilnenie komunitnej starostlivosti prostredníctvom opatrovateľskej služby v obci Dolinka

 

Plagát