astnci konferencie
img_0870
img_0889
img_0896
img_0918
img_0947
img_0982
img_0999
img_1004
img_1013
img_1026
img_1030
img_1050
img_1051
img_1057
img_1082
img_1264
p1100518
p1100522
p1100566
p1100658
p1100673
posk delegcia
prednateka z chorvtska
riaditeky
za predsednckym stolom