Spoločnosť Mikona plus s.r.o. Želiezovce, ktorá uskutočňuje vývoz komunálneho odpadu z našej obce, pri poslednom zbere poznačila nevyhovujúce kukanádoby oranžovou farbou.

Žiadajú občanov, aby tieto nádoby boli vymenené za nové, v opačnom prípade nebudú vyprázdňované.