Tradícia

Obec Dolinka usporiadalo 4. júna 2021 v Dolinke otváracie podujatie spojené s cezhraničným projektom pod názvom Tradícia.

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšíriť cezhraničnú spoluprácu medzi občanmi, ako aj zvýšiť atraktivitu pohraničných obcí - Dolinky a Diósjenő. V dvoch mikroregiónoch chcú posilniť cestovný ruch v mene gastronómie a ľudového umenia, čím by sa zvýšil počet turistov navštevujúcich tieto regióny.

Počas otváracieho projektového podujatia predstavili zástupcovia obcí svoje obce, tradície a históriu a následne predstavili podujatia realizované v rámci projektu.

Dolinka - Deň rodiny sa bude konať 26. júna 2021 a Festival medu 10. júla 2021. Obraz obce definuje med a jedinečné, remeselné výrobky z medu, preto by tento deň bol zameraný na gastronómiu a jej propagáciu.

Maďarský projektový partner, obec Diósjenő 3. júla 2021 usporiada rodinný deň s bábkovým divadlom a potom 10. júla 2021 bude usporiadaný Deň Jenő, kde bude hrať hlavnú úlohu jedlo z vlašských orechov.