Podpis memoranda o spolupráci

Podpis memoranda o spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom pri realizácii projektu „ Centrá sociálnych služieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni“ .