Naša obec dostala možnosť zúčastniť sa v portugalskom meste Gondomare na projekte EACEA Európskej Únie.

Našu obec zastupoval starosta Zsolt Régi a podpísal zmluvu o spolupráci, ktorá dáva našej obci možnosť podávať aj v budúcnosti spoločné projekty.

Ešte raz ďakujeme mestu Gondomar za pozvanie, financovanie a za príležitosť.