Obnova kostola Svätého Juraja v obci Dolinka

 

V posledných mesiacoch sa postupne skrášľuje kostol zasvätený Svätému Jurajovi v obci Dolinka. Práce sa mohli uskutočniť vďaka nenávratnému grantu vo výške 10 miliónov forintov od maďarskej vlády.

 

BGA Logo

 

Strešná konštrukcia budovy bola v havarijnom stave v dôsledku poveternostných vplyvov, ktoré spôsobili, že na viacerých miestach strechy zatekal dážď. Cieľom rekonštrukcie bolo zachovať najvýznamnejšie cirkevné dedičstvo našej obce.