Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ

Obec Dolinka vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľ/-ka/ MŠ s vyučovacím jazykom maďarským.

 

Loading...